O společnosti

Casta a.s. je tradiční, ryze česká stavební společnost střední velikosti s průměrným ročním obratem okolo 750 mil. CZK, která v roli generálního dodavatele realizuje stavby po celé České republice. Naše společnost byla založena v roce 1991, hlavní sídlo a technické zázemí se nachází v Písku a v roce 2014 došlo k založení pobočky v Praze.

Více o společnosti

casta.jpg

Společenská odpovědnost - Nadační fond Casta

Společnost Casta a.s. k příležitosti 30ti letého výročí své existence založila Nadační fond. Cílem Nadačního fondu je podporovat oblasti sociální a zdravotní péče, podpora dětí, mládeže a rodin s dětmi, podpora sportu, péče o mládež, péče o postižené a handicapované občany, péče o seniory, pomoc postiženým živelnými událostmi a katastrofami apod. Chceme podporovat konkrétní osoby, příběhy a projekty s jasnou a přímou pomocí.

Více o Nadačním fondu Casta

Realizované stavby