Dokončení nové prodejny v Děčíně

Zpět na výpis aktualit

27.2.2023

Dnes bylo otevřené nové obchodní centrum, které jsme realizovali v Děčíně v ulici Březová. Po deseti měsících výstavby, která zahrnovala demolici stávajících budov, vznikla v části bývalého areálu Pozemních staveb  nová prodejna. Průběh výstavby znesnadnily geologické podmínky a vysoká hladina podzemní vody. Objekt je založen na pilotách, jeho nosnou konstrukci tvoří vyzdívaný železobetonový skelet s plochou střechou. Samozřejmou součástí stavby byly inženýrské sítě, parkoviště a komunikace, připojení na ulice Březová a Oblouková včetně jejich částečných rekonstrukcí. Níže představujeme foto dokončené stavby.