Jak pokračuje stavba Byty Remarovna v Písku?

Zpět na výpis aktualit

2.9.2022

Na stavbě bytového domu Remarovna Písek probíhají vyzdívky příček bytů a technického zázemí prvního nadzemního podlaží a byla zahájena betonáž stropní desky třetího nadzemního podlaží. Dále byly provedeny podkladní betony budoucí opěrné stěny na severní hranici pozemku. Stavba postupuje podle harmonogramu a níže sdílíme pár aktuálních fotek.