Jak postupují práce na Remarovně?

Zpět na výpis aktualit

7.11.2022

Na stavbě bytového domu Remarovna v Písku jsme dokončili vyzdívky veškerého nosného zdiva a zároveň jsme dokončili betonáž poslední stropní desky. Nyní realizujeme atiku střechy, vyzdíváme příčky čtvrtého nadzemního podlaží, zahájili jsme práce na instalacích v instalačních šachtách a probíhá montáž okenních výplní již v druhém nadzemním podlaží. Dále probíhají práce na rozvodech elektro, sádrových stěrkách stropních konstrukcí, areálových rozvodech inženýrských sítí a na opěrných stěnách na hranicích pozemku. Stavba postupuje podle harmonogramu. Níže představujeme aktuální fotky.