Jak probíhají práce na Tulipě Třebešín?

Zpět na výpis aktualit

14.10.2016

Zdění bytových příček ve standardních bytech i v bytech s klientskými změnami je dokončeno, stejně tak zdění instalačních šachet a instalačních přizdívek ve všech bytech. Byly dokončeny i veškeré vnitřní omítky a nyní se provádí pouze sádrové stěrky na stropech společných prostor v posledních patrech. V posledních patrech se v polovině října vylijí hrubé podlahy a budou tak ukončeny veškeré mokré procesy uvnitř stavby.

Jsou hotové páteřní rozvody VZT, ZTI, ÚT, SIL a MaR v podzemních garážích. Svislé rozvody ZTI, VZT, ÚT, MaR, SIL jsou hotové po celé výšce obou objektů. Veškeré hrubé rozvody ZTI, SIL, SLP, ÚT, VZT v bytech a společných prostorách byly dokončeny a nyní probíhají kompletace těchto profesí od spodních pater.

Na obou objektech byla dokončena montáž plastových oken včetně vnitřních a vnějších parapetů. Byla zahájena montáž vstupních dveří do bytů (jsou osazeny ocelové zárubně do cca 9.NP) a v druhé polovině října bude zahájena montáž interiérových dveří v bytech a stejně tak hliníkové dveře ve společných prostorách. Začátkem listopadu bude zahájená montáž ocelových dveří do sklepů a technických místností.

V bytech nyní probíhá realizace obkladů a dlažeb (v tuto chvíli v 5.NP – 7.NP) a v druhé polovině října bude zahájená montáž dlažeb ve společných prostorách.

Střešní plášť na střechách a terasách byl dokončen a na terasách chybí pouze dokončit betonovou dlažbu. V tuto chvíli se připravuje střešní plášť na parteru 1.NP – lití spádových betonů proběhne v druhé polovině října stejně tak realizace skladby střešního pláště.

Fasáda je provedena ve své finální podobě vyjma stěny E1 západ, která bude dokončena do poloviny října. Do konce října pak budou dokončeny fasády na terasách.

V tuto chvíli probíhá montáž zábradlí na balkonech a lodžiích a stejně tak na terasách. Další zámečnické prvky jako jsou žaluzie, ochrany TZB potrubí a podobně budou namontovány do poloviny listopadu.

Veškeré inženýrské sítě jsou hotové. Veřejné osvětlení bude dokončeno do konce října.

Byly provedeny hlavní komunikace (ulice Severní a Východní) do dvou vrstev asfaltu a finální obrusní vrstvu provedeme v polovině listopadu. V tuto chvíli probíhá realizace chodníků, které by měly být hotové v polovině listopadu.