Představujeme stavbu Obchodní centrum Fastmall Příbram

Zpět na výpis aktualit

6.11.2018

Objekt obchodních jednotek OC Fastmall Příbram bude obsahovat nájemní obchodní jednotky s vlastní prodejní plochou a menším zázemím s nepotravinovým sortimentem zboží. Jedná se o přízemní samostatně stojící budovu obdélníkového tvaru se sedmi samostatnými vstupy do prodejen.

V objektu je navrženo 7 obchodních jednotek:

  • Mountfield – největší prodejní plocha, kde bude i bazénové centrum se zapuštěným bazénem
  • Drogerie Rosmann
  • Datart
  • KIK
  • Lékárna Dr.Max
  • Super Zoo
  • Poslední neobsazeno

Konstrukce prodejny je z ŽB konstrukce Prefa opláštěná PIR panely a lehkou dekorativní barevnou plechovou kazetovou fasádou. Hlavní vstupní fasáda je tvořena výkladci – jedná se o lakované hliníkové prosklené stěny s vykonzolovanou stříškou.

Součástí Obchodního centra bude parkoviště s kapacitou 126 parkovacích stání, autobusová zastávka, příjezdová a zásobovací komunikace a zásobovací dvůr. Celé OC je společným vjezdem a parkovištěm propojeno se stávající prodejnou LIDL a tím jako celek bude tvořit velké nákupní centrum na hlavní příjezdové komunikační tepně Příbrami na ul. Evropská.

Stavební práce byly zahájeny 27.8.2018, kdy bylo nutné nejdříve zbourat původní průmyslové objekty. Demoliční práce jsou již provedeny, probíhá dokončování hrubých terénních úprav. Provádějí se práce na inženýrských sítích – kanalizace splaškové a dešťové, přeložka stávající hlavní kanalizační stoky a zkapacitnění vodovodního řádu včetně nové přípojky.

Na stavbě bylo již provedeno pilotové založení stavby a v současné době probíhá montáž ŽB konstrukce Prefa, kde cílem je dokončit tuto konstrukci do 15.11.2018. Do konce roku je plánem uzavřít stavbu OC pro zimní období, to je mít střešní plášť a fasádu z PIR panelů a osazené výplně otvorů.

Od ledna budou zahájeny práce v interiérech a následně postupné uvolňování prodejních ploch pro vlastní práce a dodávky nájemců těchto jednotek. Současně budou probíhat práce na komunikacích počínaje zpevněnými skladbami pod komunikacemi, osazení obrubníků, veřejné osvětlení a vlastní pojezdové vrstvy.

Dokončení a předání díla je plánováno na polovinu května 2019.