Proběhla prezentace stavby polyfunkčního domu Dělnická

Zpět na výpis aktualit

10.11.2021

Společnost Casta a.s. spolupracuje s Fakultou stavební ČVUT v Praze a v nedávné době proběhl online Technický čtvrtek, kde jsme prezentovali stavbu polyfunkčního domu Dělnická 63 v proluce, kterou v současné době naše společnost realizuje. Ve videu Vás seznámíme s průběhem hrubé stavby v jednotlivých krocích. 

Hovořit budeme o monitoringu okolní zástavby a podchycení okolních budov, provádění milánských stěn hloubky 16m od terénu za využití mechanizace drapáku a hydrofrézy, postupném provádění výkopových prací, dočasných podzemních kotev a pilotového založení. Součástí prezentace budou i informace o vodonepropustné základové desce s tahovými kotvami proti vodnímu tlaku a také o návazných monolitických a zděných konstrukcích. Bonusem navíc je informace o realizaci kanalizačních přípojek hornickým způsobem.

Video níže, prezentuje výkonný ředitel Ing. Martin Plechata a hlavní stavbyvedoucí Ing. Martin Skala.