Provádíme úpravy expediční haly pivovaru v Protivíně

Zpět na výpis aktualit

27.10.2016

Technické oddělení v září zahájilo práce na úpravách expediční haly v areálu Pivovaru Protivín. Jedná se o stávající skelet ze 70. let, ze kterého tvoříme novou, plně vybavenou expediční halu. Předmětem celých úprav je vyztužení stávajícího skeletu, doplnění prefa konstrukcí v základové části, kompletní opravy všech omítek, provedení nové střešní konstrukce, opláštění budovy, živičných krytů na podlaze a veškerých vybavení elektro, ZTI, plynu a vytápění. Z objektu vzniknou tři spojené haly, které budou sloužit jako sklad a expedice a v uvolněných prostorách areálu se buduje zařízení pro stáčení piva do plechovek. Předpokládaný termín dokončení je v první polovině ledna 2017, práce probíhají v souladu s nastaveným časovým plánem.