Realizujeme pro Vás Lidl V Korytech

Zpět na výpis aktualit

6.8.2018

V současné době pro Vás realizujeme Lidl V Korytech v Praze. Jedná se o stavbu nové prodejny včetně parkoviště namísto původní prodejny. Stavba byla zahájena 1.6.2018 s plánovaným termínem dokončení v listopadu 2018.
V první fázi stavby byla provedena demolice stávající prodejny a objektu parkoviště a stabilizace HTÚ. Ve druhé fázi proběhlo speciální zakládání (piloty a základní inženýrské sítě - kanalizace, přeložka plynu, přípojky vody).
V červenci probíhala na stavbě montáž prefa skeletu vč. základových prahů, byly zahájeny vyzdívky obvodového zdiva, uzemnění objektu a montáž trapézových plechů a ocelových výměn ve střeše. Souběžně s tím probíhá montáž ležaté kanalizace a betonáže vnitřních základových pasů.
Stavba probíhá v souladu se zpracovaným harmonogramem postupu výstavby a níže představujeme aktuální foto.