Stavíme pro Vás KFC v Písku

Zpět na výpis aktualit

12.10.2018

V polovině července byla zahájena výstavba KFC restaurace Písek a v současné době je téměř dokončena hrubá stavba. Jedná se o klasickou stavbu založenou na základových pasech s konstrukčním systémem zdiva a monolitických sloupů ukončenou vazníkovým krovem s plochou střechou. Fasádní plášť bude obložen bezkontaktním systémem s pohledovými přesnými deskami v kombinaci s kontaktním zateplovacím systémem. Nyní byly zahájeny činnosti na vnitřní části objektu, dokončujeme komunikace, chodníky a fasádní plášť a zahajujeme práce na terénních úpravách. Otevření je plánováno ještě v tomto roce a níže se můžete podívat na aktuální fotodokumentaci.