Stavíme pro Vás nový Lidl v Písku

Zpět na výpis aktualit

11.7.2019

Na začátku června jsme zahájili práce na Metropiltní prodejně Lidlu v Písku. Původní objekt bude nahrazen zcela novým konceptem budovy se založením na pilotech. Nosnou konstrukci bude tvořit vyzdívaný prefa skelet opatřený rovnou střechou. Můžeme prozradit, jak ostatně veřejnosti napovídají vizualizace umístěné na oplocení staveniště, že parkování bude umístěno pod samotným objektem.

Stavba začala přeložkami sítí a kompletní demolicí původní prodejny. Aktuálně jsou prováděny práce na opěrných stěnách z gabionů, pilotovém založení budovy a inženýrských sítí pod objektem. Práce probíhají v souladu s časovým plánem a níže představujeme foto aktuálního stavu.