Trinity Karlín - Zajímá Vás aktuální stav?

Zpět na výpis aktualit

24.2.2016

Probíhají práce na monolitu, v současné době se provádí strop nad 3.NP v části věže Z4.2 a dokončujeme práce na vyzdívkách suterénních částí v obou podzemních podlažích, včetně kontaktního zateplení vnitřních konstrukcí a již probíhají práce na vyzdívkách v 1.NP objektu.

Dále dokončujeme objektové zásypy a soustředíme se na navazující provádění monolitických konstrukcí, kde se realizuje montáž výztuže pro stropní konstrukci nad 3.NP věž Z4.3 a nad 1.NP věž Z4.1.

Začátkem měsíce března 2016 zahájíme montáž střešního souvrství nad 1.PP a současně rozvody VZT, ÚT, ZTI v podzemních podlažích.

Začátkem měsíce dubna 2016 plánujeme montáž okenních výplní.