Tulipa Třebešín - Aktuálně ze stavby

Zpět na výpis aktualit

19.5.2016

Monolitické konstrukce obou objektů byly dokončeny na konci března čím byl splněn smluvní milník s investorem s předstihem cca 4 měsíce.

Zdění bytových příček ve standardních bytech bylo dokončeno v dubnu a nyní se provádí zdění příček v bytech s klientskou změnou. Na obou objektech schází nyní vyzdít ještě 8 bytů.

Jsou hotové páteřní rozvody VZT, ZTI, ÚT, SIL a MaR v podzemních garážích. Svislé rozvody ZTI, VZT, ÚT, MaR, SIL, jsou hotové po celé výšce obou objektů.

Na obou objektech probíhají hrubé rozvody instalací ZTI v jednotlivých bytových jednotkách, a to v patrech 8.NP-9.NP. Instalace profesí VZT a SIL jsou ve standardních bytech dokončeny, nyní se tyto rozvody dokončuji v bytech s klientskou změnou.

V příštím týdnu (21.týden) bude zahájená realizace hrubých rozvodů topení a SLP v bytech a společných chodbách, E1, E2 – 1.NP.

Na obou objektech je dokončena montáž plastových oken vyjma otvorů, které slouží jako manipulační.

Vnitřní sádrové omítky v bytech byly dokončeny a postupně se omítají byty s klientskými změnami. V květnu byla zahájená realizace vnitřních jádrových omítek v koupelnách – na objektu E1 – 2-3.NP a E2 – 1.NP. Byla zahájená i realizace vnitřních sádrových omítek ve společných chodbách – na objektu E1 – 2-3.NP a E2 – 1.NP.

Realizaci střešního pláště střech a teras jsme zahájili v únoru a nyní je provedena kompletní střecha na objektu E2 a na objektu E1 se provádí skladba střešního pláště. Terasy na objektu E2 v 9.NP jsou hotovy a právě se provádí terasy v 8.NP. Na objektu jsou terasy v projekčním řešení v rámci klientských změn.

V dubnu byla zahájená i realizace fasády a nyní jsou hotovy na objektech E1, E2 stěny v KZS zhruba ze 30%.

Inženýrské sítě jsou dokončeny na 90%, zbývá dokončit některé přípojky pro objekty E1 a E2 a přípojky pro budoucí objekty B2-B4.

Podle postupu výstavby zahájíme realizaci komunikací, a to začátkem června. Ve stejném období počítáme se zahájením hrubých podlah v bytech a společných chodbách.