Základní škola Vodňany - Pavilon X už má základy!

Zpět na výpis aktualit

10.2.2021

Na konci listopadu loňského roku jsme po úspěšném výběrovém řízení převzali staveniště k výstavbě nové části základní školy v Bavorovské ulici ve Vodňanech. Jedná se o nové samostatné křídlo v areálu školy nazvané Pavilon X, který je určen pro jazykovou, polytechnickou a přírodovědnou výuku. Objekt je založený na základových pasech s železobetonovou deskou. Jedná se o dvoupodlažní budovu napojenou spojovacím krčkem ke stávající spojovací chodbě. Obě patra jsou v kombinaci cihelného zdiva a železobetonových sloupů. Stropy jsou navrženy z předepjatých panelů. Objekt má plochou střechu. Níže na fotodokumentaci můžete vidět dokončování základových konstrukcí.