Založení Nadačního fondu Casta

Zpět na výpis aktualit

27.9.2021

Společnost Casta a.s. k příležitosti 30ti letého výročí své existence založila Nadační fond Casta. Cílem Nadačního fondu je podporovat oblasti sociální a zdravotní péče, podpora dětí, mládeže a rodin s dětmi, podpora sportu, péče o mládež, péče o postižené a handicapované občany, péče o seniory, pomoc postiženým živelnými událostmi a katastrofami apod. Chceme podporovat konkrétní osoby, příběhy a projekty s jasnou a přímou pomocí. Do současné doby došlo k podpoře následujících projektů a s některými z nich se můžete seznámit blíže v záložce na našem webu s názvem Společenská odpovědnost. 

MESADA, z.s.
Dar poskytnutý na činnosti spojené s poskytováním služeb organizace, zejména služby Sociální rehabilitace MESADA Písek. 

Nemocnice Písek, a.s.
Podpora činnosti Covidové stanice ARO Nemocnice Písek, a.s. ve formě občerstvení. 

Obec Mikulčice
Věcný dar ve formě střešních latí za účelem oprav obydlí občanů postihnutých tornádem dne 24.6.2021. 

Majoránek, z.s.
Darovaná částka byla použita na hipoterapii pro dvojčátka Emmičku a Ellinku, které se narodily se vzácným onemocněním (CFCS) - kardiofaciokutánní syndrom.