Casta a.s. je jednou z významných stavebních společností působících v České republice a na Slovensku od roku 1991. Svým zákazníkům dokáže nabídnout široké spektrum produktů a služeb v různých segmentech stavebního trhu.

Společnost kromě realizace stavebních dodávek na klíč na vysoké technické a kvalitativní úrovni společnost rozvíjí také vlastní developerské aktivity a poskytuje doplňkové služby související se stavební výrobou.

Naším cílem je stát se preferovanou stavební společností ve všech oblastech naší činnosti. Naše ambice je postavena na ekonomické a personální stabilitě společnosti, která obchodním partnerům a zákazníkům garantuje jak kvalitu stavebního díla, tak kvalitu obchodních vztahů.

Při realizaci investičních záměrů klientů uplatňuje Casta a.s. zkušenosti získané za celou dobu své existence. Během působení na trhu si společnost vybudovala profesionální tým pracovníků s jehož pomocí zrealizovala velký počet významných stavebních projektů různého charakteru.

Značka Casta představuje tradici v oblasti výstavby průmyslových objektů, bytové výstavby, staveb občanské vybavenosti, dopravních a inženýrských staveb, staveb zaměřených na ekologii, ať již jde o novostavby, přestavby nebo rekonstrukce.

Díky dlouhodobým zkušenostem a profesionální personální základně dokážeme na trh přinášet netradiční technologické postupy zrychlující výstavbu, snižující náklady vynaložené na realizaci jednotlivých projektů a současně respektující životní prostředí.

Co umíme, je přečíst a naplnit přání našich klientů.

Jsme Casta a.s. – Vaše pevné základy.