Historie

 • 1991

  Založení společnosti s ručením omezeným - Casta s.r.o.

 • 1998

  Změna právní formy na akciovou společnost - Casta a.s.

 • 2000

  Expanze na Slovensko

 • 2001

  Založení developerské dceřiné společnosti Casta Invest a.s.

 • 2002

  Společnost Casta a.s. navyšuje základní kapitál na 32 mil. Kč

 • 2003

  Společnost Casta a.s. rozšiřuje systém zabezpečení jakosti ve shodě s požadavky normy ISO 9001

 • 2005

  Společnost Casta a.s. zavádí certifikovaný systém EMS ve shodě s požadavky normy ISO 14001

 • 2005

  Dochází k personálnímu a majetkovému oddělení společnosti Casta Invest a.s. od společnosti Casta a.s.

 • 2007

  Casta a.s. vstupuje do tržního segmentu dopravních staveb

 • 2007

  Dochází k vyčlenění Divize pozemních staveb a Divize dopravních a inženýrských staveb

 • 2007

  Casta a.s. zavádí systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve shodě se specifikací OHSAS 18001

 • 2008

  Založení společnosti Casta dopravní stavby s.r.o. zastřešující Divizi dopravních a inženýrských staveb.

 • 2014

  Založení pobočky v Praze

 • 2018

  Prodej společnosti Casta dopravní stavby s.r.o.