Společenská odpovědnost

Kultura

Mimo své stavební aktivity se společnost Casta a.s. věnuje i aktivitám ve společenském dění. Již několik let se v regionu svého sídla sponzorsky výrazně podílíme na rozvoji kultury.

Z podporovaných aktivit a subjektů v oblasti kultury v posledních letech jmenujme například:

Sport

Další oblast, ve které se společnost angažuje a do které směřuje své sponzorské aktivity, je sport.

Z podporovaných sportovních klubů, odvětví a sportovních akcí jmenujme:

Sociální sféra

Je pro nás přirozené aktivně se zapojovat do společenského dění a podporovat také aktivity v oblasti sociální sféry. Mezi podporované subjekty patří například Klub Krteček, Sociálně psychologické centrum Arkáda a Mateřské centrum Kvítek.

Za dlouhodobou finanční a materiální podporu neziskových organizací v regionu obdržela společnost cenu VIA BONA za firemní dárcovství.