Společenská odpovědnost

Společnost Casta a.s. k příležitosti 30ti letého výročí své existence založila Nadační fond. Cílem Nadačního fondu je podporovat oblasti sociální a zdravotní péče, podpora dětí, mládeže a rodin s dětmi, podpora sportu, péče o mládež, péče o postižené a handicapované občany, péče o seniory, pomoc postiženým živelnými událostmi a katastrofami apod. Chceme podporovat konkrétní osoby, příběhy a projekty s jasnou a přímou pomocí.

Podpora z Nadačního fondu

MESADA, z.s.

Dar poskytnutý na činnosti spojené s poskytováním služeb organizace, zejména služby Sociální rehabilitace MESADA Písek. 

Nemocnice Písek, a.s.

Podpora činnosti Covidové stanice ARO Nemocnice Písek, a.s. ve formě občerstvení. 

Obec Mikulčice

Věcný dar ve formě střešních latí za účelem oprav obydlí občanů postihnutých tornádem dne 24.6.2021. 

Majoránek, z.s.

Darovaná částka byla použita na hipoterapii pro dvojčátka Emmičku a Ellinku, které se narodily se vzácným onemocněním (CFCS) - kardiofaciokutánní syndrom.
Majoránek, z.s.

Donio s.r.o.

Pomoc pro Vašíka s akutní lymfoblastickou leukémií. 

Dům dobra cz

Nadační fond poskytl finanční podporu ukrajinské organizaci Dům dobra, založené společností EKVATOR – RN s.r.o., která prostředky nashromážděné na transparentním účtu využívá na budování ubytovacích kapacit pro ukrajinské uprchlíky a jejich další materiální podporu.
https://dumdobra.cz/

Donio s.r.o.

Příspěvek do sbírky „Petr už svoje holky neobejme“.

Nadační fond P3tule

Příspěvek do nadačního fondu určeného na podporu onkologicky nemocným dětem a mladistvým. 
https://p3tule.cz/

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Písek

Příspěvek na pořízení sociálního auta.  

Další podpora

Domácí hospic Athelas

Již dlouhodobě se společnost podílí na podpoře Domácího hospicu Athelas - střediska Husitské diakonie. 

RC Fazole

Podpora Rodinného centra Fazole, dříve Mateřského centra Kvítek.
RC Fazole (MC Kvítek)

FC Písek 

Významnou roli hraje společnost také v podpoře píseckého fotbalu.
FC Písek

IHC Písek 

V posledních letech působíme také jako oficiální partner IHC Písek.
IHC Písek

Královský maraton města Písku - KMMP

Jsme dlouholetým partnerem Královského maratonu města Písek.
KMMP

JUNÁK - český skaut, středisko Gáhál, z.s.

Již poněkolikáté též podporujeme skauty - středisko Gáhál Písek. 

Fakulta stavební ČVUT Praha 

Jsme dlouholetým partnerem Fakulty stavební ČVUT v Praze. 

Floorball Club Písek

Partner klubu. 
FCB Písek