KMMP

Společnost Casta a.s. podporuje již několikátým rokem Královský maraton města Písku. Tento závod se běží historickým centrem města Písku a podél zlatonosné řeky Otavy. Samotného závodu se účastní i část vedení a někteří naši zaměstnanci.