Taneční centrum Z.I.P.

TC Z.I.P. vzniklo v roce 2005 a stávající základna čítá cca 250 členů. Snahou ZIPu je vytvořit kvalitní taneční centrum, které se bude zaměřovat na výchovu tanečníků všech věkových kategorií, ať již na vrcholové či rekreační úrovni. Cílem je péče o rozvoj tanečně pohybových schopností, estetického cítění, smysluplné naplňování volného času dětí a mládeže, výchova k soutěživosti v duchu fair play. TC Z.I.P. se účastnilo mnoha vystoupení a soutěží, za zmínku stojí např. turné s Ivetou Bartošovou a postup choreografie TOXIC na ME v Poreči. Společnost Casta TC Z.I.P. dlouhodobě v jeho aktivitách podporuje - pod patronací společnosti se uskutečnil mj. také letošní Diskoples tanečního centra Z.I.P. Další informace o tanečním centru naleznete na stránkách www.tczip.cz.