Naše společnost je zapojena v projektu vzdělávání zaměstnanců reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005303 s žádostí o podporu de minimis z EU.