Areál RD Průhonice, Růžová ulice - technická vybavenost 1. etapa

Typ: Dopravní stavby
Místo: Průhonice
Realizace: 06/2016 - 09/2016
Přehled stavebních objektů: Dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, sdělovací kabely, komunikace