I/4 a R/4 zvýšení zádržnosti středových svodidel, rekonstrukce přejezdů SDP

Typ: Dopravní stavby
Místo: R4
Realizace: 03/2016 - 05/2016
Přehled stavebních objektů: Štěrbinové žlaby – 1.616 m, úprava SDP – 13.100 m

Od začátku března se podílíme na realizaci stavebních úprav na rychlostní komunikaci R4 na úseku km 41,131 - 24,800.  

Úprava spočívá v demontáži a odvozu stávajících svodidel, vybudování nových drenáží a chrániček pro kabelové rozvody v místech přejezdů středového dopravního pruhu. Následně bude provedeno osazení štěrbinových žlabů  a podkladní konstrukční vrstvy ze štěrkodrti a kameniva zpevněného cementem.