Infrastruktura obytného areálu Chýně

Typ: Inženýrské a vodohospodářské stavby
Místo: Chýně
Realizace: 09/2015 – 02/2016
Přehled stavebních objektů: SO 01 – příprava území, SO 02 – demolice, SO 11 Společné přípojkové pilířky, SO 21 Vodovod, SO 22 Plynovod, SO23 dešťová kanalizace, SO24 splašková kanalizace, SO27 Veřejné osvětlení, So 31 Komunikace