Kanalizace a ČOV Kostelec nad Vltavou

Typ: Inženýrské a vodohospodářské stavby
Místo: Kostelec nad Vltavou
Realizace: 05/2012 - 06/2013

Stavba "Kostelec nad Vltavou kanalizace a ČOV" zahrnovala realizaci nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 320 E.O., čerpací stanice, kompletní realizaci kanalizace a kanalizačního výtlaku a obnovu komunikací a zpevněných ploch.