Kanalizace a ČOV Opočnice

Typ: Inženýrské a vodohospodářské stavby
Místo: Opočnice
Realizace: 10/2013 - 06/2014

Novostavba mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pro 442 E.O, vč. kanalizace, čerpacích stanic, komunikací a souvisejících prací.