Parkoviště s.n.o.p.

Typ: Dopravní stavby
Místo: Písek
Realizace: 10/2007 - 12/2007

Předmětem zakázky byla kompletní výstavba parkoviště pro 212 osobních automobilů. Součástí zakázky bylo provedení svislého a vodorovného značení, provedení oplocení včetně vjezdové posuvné brány a branky, provedení veřejného osvětlení, docházkového systému s oboustrannou závorou, provedení odvodnění zpevněné plochy včetně odlučovače ropných látek, výstavba chodníku ze zámkové dlažby a napojení parkoviště na stávající komunikaci.