PK Solvent – Distribuční centrum - Rozšíření parkoviště

Typ: Stavby občanské vybavenosti
Místo: Šestajovice
Realizace: 11/2015 – 05/2016
Přehled stavebních objektů: SO 00 – příprava území, HTú, SO 01, 02, 03 Zemní práce, SO 05 Komunikace, SO 06 Venkovní rozvody vody, SO 07 Kanalizace splašková, SO 08 kanalizace dešťová