Projekt Nová Chýně Etapa II - ZTV

Typ: Inženýrské a vodohospodářské stavby
Místo: Chýně
Realizace: 04/2016 - 08/2016
Přehled stavebních objektů: Komunikace, vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, retenční nádrž 1500 m3, vodojem, plynovod, přípojkové pilířky

Od začátku dubna 2016 jsme pokračovali na realizaci Projektu Nová Chýně Etapa II - ZTV  na západě Prahy poblíž dálnice D5 exit Rudná. Jednalo se o pokračování I. Etapy z období listopad 2014 – červenec 2015.

Ve II. Etapě se realizovalo celkem 69 přípojek pro parcely, včetně navýšení objemu Retenční nádrže o objemu 1.500 M3, tzn že celkem bylo na tomto projektu již postaveno 2.100 m3. Celková plocha komunikací – asfaltových vozovek a dlažeb je 7.450 m2.