Rekonstrukce Dobrovského ulice v Písku – 2. etapa

Typ: Dopravní stavby
Místo: Písek
Realizace: 07/2015 - 11/2015

Předmětem prací byla rekonstrukce komunikace Dobrovského ulice v Písku v úseku od křižovatky s komunikací Na Houpačkách přes křižovatku s ulicí Jiráskovo nábřeží, vč. křižovatky, krátkého úseku komunikace ke garážím a krátkých úseků komunikace Jiráskovo nábřeží. Byl rekonstruován kryt a konstrukční vrstvy komunikace a chodníků. Byla rekonstruována trasa oddílné kanalizace, vodovodu a plynovodu. Práce obsahovaly výstavbu nového veřejného osvětlení a výsadbu doprovodné zeleně.