Rekonstrukce Jeronýmovy ulice Písek

Typ: Dopravní stavby
Místo: Písek
Realizace: 05/2016 - 11/2016

Kompletní rekonstrukce vodovodního řádu včetně domovních přípojek
Rekonstrukce jednotné kanalizační stoky DN 800 vč. domovní přípojek
Rekonstrukce chodníků, živičných ploch a parkovacích stání
Osazení nových sloupů veřejného osvětlení
Výsadba nové zeleně