Sanace rybníka Defilé

Typ: Inženýrské a vodohospodářské stavby
Místo: Bechyně
Realizace: 08/2007 - 11/2007

Předmětem zakázky byla sanace kontaminovaných dnových sedimentů rybníka Defilé včetně opravy hráze. Součástí plnění bylo též zpracování projektové dokumentace.