Tesco Chodov

Typ: Stavby občanské vybavenosti
Místo: Chodov
Realizace: 01/2010 - 06/2010

Novostavba superkarketu Tesco v Chodově.